Husgrunder

Energibesparing är en angelägen fråga för husägare. Vill man få ett hus så energisnålt som möjligt är cellplastelement bra att använda i grunden. Problem uppstår ofta när om cellplastelementen inte är fixerade vid gjutningen. Fyllnadsbetongen gör att elementen flyttar på sig och risken finns att läckage uppstår. Spikplåtar för att fixera cellplastelementen förhindrar att detta sker.

De plåtar vi erbjuder har inga hållfasthetskrav utan är anpassade för att få bästa spikgrepp och styvhet till en så låg kostnad som möjligt.