MiTek COVID-19 Information

Vi på MiTek tycker att det viktigaste för oss är alla våra anställdas, kunders, entreprenörers och närstående familjemedlemmars hälsa och välbefinnande.

För att begränsa spridningen av COVID-19 har vi som säkerhetsåtgärd ställt in alla affärsresor med flyg för våra anställda över hela världen och att vi försöker begränsa alla andra affärsresor till ett minimum.

Ifall vi måste införa distansarbete så kan vår administrativa personal hjälpa er kunder och leverantörer ifrån sina hemmakontor.

Hela vårt företag är engagerade i att säkerställa att våra lagernivåer är goda så att det inte innebär några störningar i er produktion. Vi producerar och levererar ut våra produkter som tidigare.

Vi vädjar också till er att inte överköpa/hamstra material utan att ni följer era normala inköpsvolymer.

Kontakta din MiTek-kontaktperson om du vill ha mer information.

Ta gärna del av vårt senaste nyhetsbrev här