Utec Consulting

Vi börjar som ett arkitekt- och beräkningskontor, ägt av Utec Consulting, ett lokalt byggföretag i Skellefteå.

Första programvaran

Genom att använda en kombination av manuella beräkningar och funktionsspecifik programvara på en HP-maskin börjar vi sälja takstolsberäkningar till en lokal takstolstillverkare.

DOS-baserad TrussCon

Vi utvecklar vår första (DOS-baserade) version av TrussCon till vår avdelning för takstolsberäkningar.

TrussCon

Den första versionen av TrussCon levereras till externa kunder i Sverige. Den är den första programvaran för takstolsberäkningar till det nya operativsystemet Windows.

RoofCon

Börjar som ett examensarbete för att förenkla processen att göra en valm för en dansk kund. Den första versionen används för att rita takytor medan TrussCon används för beräkningar.

CSCE

En del av det lokalt ägda företaget Consultec säljs till MiTek. Vi byter nu namn till CSCE.

Pamiranvändande

Pamir är nu den dominerande programvaran för takstolsberäkningar i många länder, såsom Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike och Polen.

Pamir – Väggar

Pamir får en modul som gör det möjligt att rita kompletta väggar med skikt.