CSCE blir upplöst genom en fusion med systerbolaget MiTek Industries.