Pamir är nu den dominerande programvaran för takstolsberäkningar i många länder, såsom Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike och Polen.