Kontaktpersoner utanför Sverige:

Kontaktpersoner för information om MiTeks produkter och tjänster inom Sverige finns här.

Island

MiTek Industries AB
Stefan Åsberg
+46 140 38 50 55

Danmark

MiTek Industries AB
Stefan Åsberg
+46 140 38 50 55

Baltikum

MiTek Baltic
Intars Dicmanis
+371 67 704 250

Norge

Agent/företag: PBM AS
Ulf Nordhagen

Övriga länder

MiTek Industries AB
PO Karlsson
+46 140 38 50 55