Om Posi-Joist

Posi-Joist har, jämfört med många andra typer av traditionella bjälklag, bra spännvidd i relation till sin vikt. Ett öppet bjälklag har stora fördelar eftersom det innebär att man inte behöver göra öppningar genom att borra, fräsa för ventilation, VA, EL eller värme-rördragning. Det ger också en stor frihet vid design och dimensionering av många olika lösningar för bjälklag i bostäder, industrier och kommersiella projekt.

Posi-Joist är ett revolutionerande golvbjälklagssystem som tar fasta på en helhetslösning med ökad enkelhet, effektivitet och rejäla kostnadsbesparingar.

Läs mer om Posi-Joist här

Ekonomi, konstruktion och flexibilitet

Posi-Joist systemets möjligheter med en låg vikt och god spännvidd i kombination med den öppna konstruktionen, skapar fantastiska ekonomiska fördelar. System med rördragningar och installationer blir avsevärt mycket enklare och reducerar arbetstiden avsevärt på byggplatsen.

Posi-Joist systemet med sina balkar tillverkas ute hos olika MiTek-kunder, i fabrik under tak i kontrollerad miljö avseende fukt, temperatur, och med garanterad kvalitet som följd. Leverans sker med måttanpassade element färdiga för snabb applicering och resning på plats.

Posi-Joist kan med fördel användas till: bjälklag, platta tak, lågt lutande tak. Designen och den arkitektoniska flexibiliteten, som ger stor frihet, är inbyggd i konceptet Posi-Joist. Möjligheten med pre-fabricerade Posi-Joist, förenklar monteringen på plats. Redan vid tillverkning förbereds och anpassas Posi-Joist komponenterna för det specifika projektet. Dessutom finns olika upphängnings/fastsättninglösningar att välja bland för att tillgodogöra specifika projektvillkor, material, byggtekniker, miljöer, mm.

Enkel golvläggning

Tack vare de breda förankringsytorna blir golvläggning väldigt enkel.

Den unika öppna web-designen medför ytterligare fördelar då den skapar öppna och åtkomliga ytor för systeminstallationer till exempel rörläggning, ventilation, el- och värmefördelning, vilket i sin helhet bidrar till ett enklare och snabbare monteringsarbete.

Mer om Posi-Joist

Här hittar du vilka dimensioner Posi-Joist kan beställas i

Läs mer