Billig och effektiv

Regelstomme

Väggstommen ger stöd för taket och är samtidigt ansvarig för stabiliteten för hela byggnaden. Traditionellt sett var väggen gjord a timmerstockar eller tegel men har genom åren moderniserats och idag är regelstommen den vanligaste väggtypen. De största fördelarna med regelstomme är billigare produktion samt bättre isolering. På grund av dessa fördelar byggs idag även många moderna tegel- och putsfasader med en regelstomme.

Spara tid

Prefabricerad

Prefabricerade väggelement blir allt vanligare på den svenska marknaden. De största fördelarna jämfört med platsbyggda regelväggar är kvalitetssäkringen som möjliggörs när monteringen sker i en kontrollerad miljö samt snabbare uppställning på byggplatsen. Idag erbjuder många tillverkare även kompletta moduler där väggelementen är ihopsatta med innertak och golv vilket reducerar uppställningstiden på byggplatsen ännu mer.

Snabbt och enkelt

Förkapad

Förkapade väggelement kan snabbt sättas ihop på byggplatsen utan att några ytterligare kap krävs vilket reducerar både byggtiden och risken för mänskliga fel. Beroende på vilken utrustning som använts kan virkesmärkning och anslutningspunkter märkas ut direkt på virket för att göra monteringen ännu smidigare. Förkapade väggelement är också effektivare när det gäller själva transporten till byggplatsen.