• Utec Consulting

  Vi börjar som ett arkitekt- och beräkningskontor, ägt av Utec Consulting, ett lokalt byggföretag i Skellefteå.

 • Första programvaran

  Genom att använda en kombination av manuella beräkningar och funktionsspecifik programvara på en HP-maskin börjar vi sälja takstolsberäkningar till en lokal takstolstillverkare.

 • DOS-baserad TrussCon

  Vi utvecklar vår första (DOS-baserade) version av TrussCon till vår avdelning för takstolsberäkningar.

 • TrussCon

  Den första versionen av TrussCon levereras till externa kunder i Sverige. Den är den första programvaran för takstolsberäkningar till det nya operativsystemet Windows.

 • RoofCon

  Börjar som ett examensarbete för att förenkla processen att göra en valm för en dansk kund. Den första versionen används för att rita takytor medan TrussCon används för beräkningar.

 • CSCE

  En del av det lokalt ägda företaget Consultec säljs till MiTek. Vi byter nu namn till CSCE.

 • Berkshire Hathaway

  MiTek blir ett Berkshire Hathaway-företag.

 • Pamir – Första taket

  Det första taket som ritas och beräknas i Pamir produceras.

 • Pamiranvändande

  Pamir är nu den dominerande programvaran för takstolsberäkningar i många länder, såsom Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike och Polen.

 • Pamir – Väggar

  Pamir får en modul som gör det möjligt att rita kompletta väggar med skikt.

 • Fusion

  CSCE blir upplöst genom en fusion med systerbolaget MiTek Industries.

 • 2000 Pamiranvändare

  Den 8:e mars 2022 nådde vi över 2000 unika användare av Pamir.