Marknadsledande

Program för takstolsberäkningar

MiTek Pamir är MiTeks marknadsledande program för beräkning av takstolar, väggelement och Posi-Joist. Det är utvecklat av vårt europeiska utvecklingsteam och är ett kraftfullt och mångsidigt verktyg som kombinerar CAD, planer och beräkningar med fullständig dimensionering enligt EK5 och de aktuella normerna. MiTek Pamir används bara av tillverkare som är licensierade av MiTek.

Genom att samla planer, dimensionering, utskrifter och 3D i ett enda program ersätter MiTek Pamir det som traditionellt har varit uppdelat i flera olika program. Att lära sig programmet blir också enklare eftersom det bara finns en uppsättning verktyg att lära sig samtidigt som integreringen av flera olika områden innebär hög precision då användaren tydligt kan se hur de olika delarna av konstruktionen samverkar med varandra.

Intelligent takdesign

Avancerade tak

Den intelligenta takutläggningen i MiTek Pamir sätter en ny standard för träkonstruktionsprogram. Skärningen mellan olika takytor kan lösas automatiskt, men det finns finns även många lätthanterliga verktyg för att ändra och justera dem manuellt. Importera olika filformat, t.ex. DXF och IFC, eller skapa takprofiler för avancerade mansarder eller torn och applicera profilen direkt på takytan. Infoga öppningar och se hur takstolsutläggningen automatiskt ändras därefter. MiTek Pamir sätter en ny standard i produktivitet och detaljnivå och innehåller den professionella och praktiska erfarenheten från otaliga projekt samt 30 års kundsupport.

Bostäder och kommersiella byggnader på ett enkelt sätt

Snabbt och detaljerat

MiTek Pamir kännetecknas av flexibiliteten hos de intelligenta verktygen som kan skapa både enkla och mer avancerade lösningar med bara ett fåtal klick. Detaljerade konstruktioner kan definieras som den föredragna standardlösningen, allt beroende på rådande förutsättningar och geometri. En detaljerad offert skapas väldigt snabbt och sparar sedan tid genom hela projektet. Med MiTek Pamir tar du planeringen och produktionen av spikplåtsbaserade konstruktioner till nästa nivå.

Specialkonstruktioner

Flexibelt och kraftfullt

Vissa konstruktioner ställer stora krav på kompetens, detaljnivå och tidsplanering av projektet. MiTek Pamir erbjuder många funktioner med vilka avancerade konstruktioner, som t.ex. broknektar, snabbt kan skapas i detalj. MiTek Pamir är den ideala partnern för den erfarne ingenjören.

  • Intelligenta verktyg möjliggör ett snabbt arbetsflöde, även under tidspress.
  • Gränssnitt för att importera avancerade konstruktioner för vidare bearbetning är enkla att förstå och använda.
  • Speciella funktioner för placering, utbredning och namnsättning av laster sparar tid och pengar.
30 års erfarenhet

Gratis programsupport

När du först börjar använda MiTek Pamir så erbjuder vi en kort grundkurs för att hjälpa dig igång. Efter avslutad kurs kommer vår supportavdelning att finnas tillgänglig för vidare support när du behöver det. Med vår omfattande erfarenhet inom området och med konstruktörer som använder MiTek Pamir dagligen finns vi på MiTek här för att hjälpa dig.