Kvalitetspolicy

Läs MiTek Industries kvalitetspolicy här.

Leveransvillkor

Läs leveransvillkor enligt NLS19 eller tidigare avtalade versioner därav här.

Spikplåtar

Spikplåten svarar för sammanfogning i vårt takstolssystem. Mångårig erfarenhet ligger bakom de spikplåtar som vi erbjuder. Spikplåten tillverkas i tre tjocklekar GNT-100S (1,0 mm) , MiTek TopW (1,3 mm) och GNT-150S (1,5 mm). Spikplåten finns i ett stort antal bredder och längder. GNT-150S tillverkas också i en kombiversion, där halva plåten har tänder för inpressning och den andra halvan har spikhål. Denna plåt är utmärkt för montageskarvar på byggplatsen.

Spikplåten tillverkas av varmförzinkad stålplåt, sträckgränsen ftyk = 350 N/mm2 och korrosionsskydd Z275 (275 g/m2 zink) enligt SS-EN 10326:2004 vilket motsvarar 20 µm.

Vi har D.O.P ( Declaration of Performance) som gäller för användning i Europa , se även under godkännanden.

Byggbeslag

De flesta av våra byggbeslag är CE-märkta och ETA-godkända. Vår tillverkningskontroll är certifierad av RISE Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Många av våra standardprodukter tillverkas även i rostfritt och rostfritt syrafast material. Kontakta MiTek Industries för mer information.

CE-märkta produkter – en garanti för hög kvalité

CE-märkning är en produktmärkning av den Europeiska gemenskapen. Bokstäverna CE är en förkortning av Conformité Européenne. En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav och är en utmärkt möjlighet för tillverkare att verifiera och deklarera produktens egenskaper på ett gemensamt europeiskt sätt.

Sedan 1 Juli 2013 är det obligatoriskt att CE-märka alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard (hEN) då Europaparlamentets och rådets förordning nr 305/2011 (CPR) trädde i full kraft och ersatte 89/106/EG (CPD). MiTek´s byggbeslag omfattas dock ej av någon harmoniserad standard och har därav inget tvång på CE-märkning, men för att visa på god kvalitet och egenkontroll har vi ändå valt att ce-märka dessa produkter. Detta sker genom en europeisk teknisk bedömning (ETA) efter riktlinjer i ETAG 015. ETA Danmark har gjort den tekniska bedömningen och utfärdat ETA. Certifieringsorganet RISE i Borås anmält organ 0402 har utfärdat ett FPC för godkänd tillverkningskontroll.

Undantag är spikplåtar och stålband som omfattas av harmoniserad standard EN-14545:2008.

I den nya förordningen ställs det även krav på att tillverkaren deklarerar produktens prestanda i en så kallad prestandadeklaration (DoP). Du hittar dem här