Gratis programsupport

Programsupport är inkluderat i licensavgiften. Om du använder en av våra produkter och behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss. Om du vill ha hjälp med att beräkna ett projekt hittar du mer information under beräkningstjänster.

OBS: Om du verkar utanför Sverige ber vi dig att i första hand ta kontakt med din lokala redistributör.

Ibland är det svårt att förklara ett problem utan att visa det på din skärm. Om så är fallet har du möjlighet att använda TeamViewer för att dela din skärm med oss. En nedladdningslänk för onlinesupport via TeamViewer finns här:

 

Om du söker en specifik fil för nedladdning kan du söka i nedladdningar.