Utveckling

Utvecklingsavdelningen arbetar med vår huvudprogramvara MiTek Pamir, och tillhörande projekthanteringsverktyg MiTek Optics. MiTek Pamir är en programvara som används för beräkning och konstruktion av takstolar, bjälklag och väggelement.

Det svenska kontoret för programutveckling finns i Skellefteå med ett satellitkontor i Stockholm. Vi lyder under Mitek EMEA och arbetar i nära samarbete med MiTeks utvecklingsavdelningar i Birmingham, Storbritannien och Paris, Frankrike, men även med vårt moderbolag MiTek Inc. i St. Louis, USA och andra dotterbolag runt om i världen. Vårt utvecklingsteam består på så sätt sammanlagt av över 500 utvecklare över stora delar av världen.

Vårt fokus ligger på programvaran MiTek Pamir som vi utvecklar för regioner och användare över hela Europa och Sydafrika. Vi arbetar med ett modernt flexibelt tankesätt och strävar efter förändring i samhället genom att leverera genombrott inom byggsektorn.

Beräkning

Vår beräkningsavdelning sitter i Skellefteå och ansvarar för distribution och support av MiTek Pamir för den skandinaviska marknaden. Vi fungerar som en länk mellan användare och utvecklare för att säkerställa att synpunkter och önskemål når våra utvecklare samt att informera våra användare om nya uppdateringar.

En höjdpunkt för både oss och våra kunder är vårt årliga seminarium där vi får möta våra användare. Det är också en utmärkt möjlighet för dig att träffa oss och diskutera våra program samt att möta andra kollegor inom branschen. Vi erbjuder även Pamirutbildningar på grund- och avancerad nivå mot förfrågan.

Beräkningsavdelningen använder MiTek Pamir dagligen och vi erbjuder beräkningstjänster. Om du vill använda den här tjänsten kan du läsa mer om det under Beräkningstjänster.

Produktion

All produktion av spikplåt för den nordiska marknaden sker i Tranås. Vår nybyggda anläggning är 9300m2 inklusive kontor i två våningar och ett stort råvaru- och färdigvarulager. Vi har 9 automatpressar som har en kapacitet att producera 12 000 ton spikplåt årligen.

Förutom spikplåt köper vi även in och distribuerar kringprodukter såsom Posi-Strut, balkskor, vinklar, skruv och ankarspik.

Vårt kontor och lager hanterar kunder i hela Norden men har även enstaka kunder i övriga Europa. Den svenska och danska marknaden servas av en säljkår som utgår ifrån Tranås. Den Baltiska regionen hanteras av vårt dotterbolag i Lettland som även har ett eget distributionslager.

I Norge arbetar vi med en agent, Plater-Beregninger-Maskiner AS (PBM), som förser marknaden med MiTek-produkter och programvara. De erbjuder även beräkningstjänster för den norska marknaden (www.pbm.no). Finland har sin egen organisation men får merparten av sina leveranser av spikplåt från MiTek Industries AB i Tranås.

Vår drivkraft är att vara nära våra kunder och att vara aktiva och synliga ute på marknaden. Vårt mål är att alltid leverera bästa kvalitet och service till våra kunder.