Byggt med

MiTek Industries är en del av MiTek Europa/Afrika, med vårt moderbolag MiTek Inc. baserat i St. Louis, USA. MiTeks produktionsanläggningar i Sverige, Finland, England, Tjeckien och Sydafrika förser de regionala marknaderna med certifierade och kvalitetssäkrade produkter. MitTek Industries specialiserar sig på utveckling av programvarulösningar för träkonstruktioner samt tillverkning och försäljning av spikplåtar för tak-, vägg- och golvsystem.