Månadsbrev för augusti finns att läsa här. Nya personer och information om priset på stålplåt

 

Läs brevet här >>

 

 

 

 

TAKSTOLAR

Ett tak ska hålla för väder och vind. Bärande takkonstruktioner i trä som ska stå emot naturens kraftiga påfrestningar ställer höga krav på hållfasthet och rätt dimensionering.

EMBALLAGE

Sammanfogning av emballage inom industrin måste kunna ske snabbt och effektivt. För att emballaget ska kunna hålla för sin uppgift att leverera produkten hel till slutdestinationen måste även hållfastheten vara tillräckligt bra.

HUSGRUNDER

Cellplastelement används ofta som markisolering av husgrunder. Våra spikplåtar fixerar elementen så de inte flyttar sig när gjutningen påbörjas. Risken för läckage minskar därmed vilket förhindrar förseningar och ökade kostnader.