Takstolar

Ett tak kan utformas i ett oändligt antal varianter. Utseendet måste ibland anpassas till funktionen eftersom vår lagstiftning reglerar vilka krafter som takkonstruktioner ska dimensioneras för att klara. Kraven varierar även beroende på var taket är geografiskt placerat.

Med den specialiserade programvara, som vårt dotterbolag CSCE utvecklar, kan du som takstolsproducent med hög precision producera takstolar med hög hållfasthet. Programmet beräknar hur takstolar ska monteras och vilket material som ska användas. Beräkningsprogrammet tillsammans med våra spikplåtar säkerställer att takstolen uppfyller gällande krav och normer.