Den 8:e mars 2022 nådde vi över 2000 unika användare av Pamir.