Genom att använda en kombination av manuella beräkningar och funktionsspecifik programvara på en HP-maskin börjar vi sälja takstolsberäkningar till en lokal takstolstillverkare.