Det första taket som ritas och beräknas i Pamir produceras.