Pamir får en modul som gör det möjligt att rita kompletta väggar med skikt.